9 KİŞİNİN MAL VARLIĞININ DONDURULMA KARARI KALDIRILDI
Türkiye'den Haberler
16 Şubat 2024 07:21


Resmi Gazete'de 9 kişi hakkında mal varlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı. Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen mal varlığı dondurulması kararı kaldırıldı.