Üyelik & Gizlilik Sözleşmesi


BSN Radyo Televizyon Yayıncılığı A.Ş. Üyelik & Gizlilik Sözleşmesi

PowerApp'i  seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu belgede atıfta bulunulan Gizlilik Politikamız ve diğer şartları dikkatlice okuyunuz.

KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KULLANIM ŞARTLARI

1. Kullanım kurallarının kabul edilmesi ve kısıtlamalar

Bu web sitesi, ana sayfadan girilebilecek alt siteler dahil olmak üzere PowerApp'e bağlı kuruluşlar, iştirakler ve/veya ilgili kişilerce yayımlanmakta ve korunmaktadır. Siteye giriş yaptığınızda ya da kullandığınızda, herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın aşağıda yer alan koşullar ile tüm web sitelerinde yer alan ek kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Bu site yalnızca kişisel kullanım içindir. Sitede yer alan metinler, görüntüler, işitsel ve videolar da dahil olmak üzere bu siteden kopyalanan hiçbir şeyi, hiçbir iş, ticari veya kamusal amaçla yayamaz, takas edemez, çoğaltamaz, işletemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, faydalanamaz, değiştiremez, satamaz ya da iletemezsiniz.

İşbu Kullanım Koşulları'nda belirtilen hükümlere uyduğunuz sürece, PowerApp size, münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı olarak giriş yapma, görüntüleme ve Siteyi kullanma hakkı vermektedir. Sayılan işlemleri yaptığınız takdirde bütün sorumluluğun kendinizde olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Hiçbir şekilde Sitenin işleyişini aksatmayacağınızı ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.

2. Web sitesini kullanımı

• Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek.

• Bir başkasının gizlilik hakkını, kişisel verilerinin korunması hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.

• Diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istememek, almamak.

• Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek; kullanıcılara istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermemek.

• Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak.

Ancak, PowerApp, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, PowerApp'in bu tür görüş ve fikirlerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

Powerapp.com.tr'da kullanılan üçüncü parti izleme teknolojisi, kullanıcıların bilgisayarlarına çerez (cookie) bırakabilmektedir.

Sağlanan teknolojik altyapıda kullanıcıların site üzerindeki tercihleri, reklam gösterimi amacı ile izlenebilmekte ve kullanıcı aktivitelerinin sonucunda ilgili reklamlar gösterilebilmektedir.

3. Sorumluluğun sınırlanması

İhmal de dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, PowerApp'in, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; PowerApp'in malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

PowerApp, bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır. Hiç bir şart ve koşul altında, PowerApp'in veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı PowerApp açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir PowerApp'i kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı PowerApp'in sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

 4. Üyelik

powerapp.com.tr kullanıcıları, PowerApp'i üyelik gerçekleştirerek veya üyelik gerçekleştirmeden kullanabilir, powerapp.com.tr radyolarını dinleyebilirler. PowerApp'e üyelik gerçekleştiren kullanıcıların paylaştığı üyelik bilgileri, üyelik amaç ve kapsamıyla bağdaşmayacak nitelikte işlemler için özel  kişiler ve kurumlar ile paylaşılmaz.

 5. Mülkiyet

İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği PowerApp'a, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yabancı fikri mülkiyet kanunları ve diğer ilgili kanun ve mevzuatın koruması altındadır. Bu korumaya telif hakları da dahildir. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili yabancı telif hakları kanunları tarafından da korunmaktadır.

Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve PowerApp tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, işleme, temsil, satış, dağıtım, pazarlama, kiralama, temsil suretiyle faydalanma, yayım/yayın, ticaret mevkiine koyma, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir  bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. PowerApp, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; metin, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde 5846 sayılı FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.

 6. Kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve doğruluğu

Powerapp.com.tr üzerinden üyeliği bulunan ve bulunmayan tüm kullanıcılar, yukarıda sayılanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu web sitesi üzerinden paylaştıkları tüm kişisel verilerinin PowerApp tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Dinleyici Aydınlatma Rıza Metnine uygun olarak işlenebileceğini kabul ederler. Kullanıcılar, PowerApp ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendi özgür istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, paylaşılan bu verilerin kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PowerApp tarafından işlenebileceğini kabul ederler.

Kullanıcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda "kişisel verilerin işlenmesi"nin, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsadığını bildiklerini ve anladıklarını kabul ederler.

İşbu Kullanım Şartları ile, PowerApp ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin doğru olduğunu, verilerin doğruluğunun ilgili mevzuat açısından önemli olduğunu anladığınızı ve kişisel verileriniz hakkında yapılacak yanlış bilgilendirmeden doğacak sorumluluğun tamamen kendinize ait olacağını kabul edersiniz.

PowerApp tarafından işbu web sitesinde yayınlanan Gizlilik Haklarınıza ilişkin hükümler saklıdır.

 7. Markaların kullanımı 

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle PowerApp'in arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya PowerApp'in söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. PowerApp veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, PowerApp veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

 8. Son Bulma

Bu anlaşma, PowerApp tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, erişim sağlanan alanlara erişme yetkiniz artık yoktur ve bu alanlardan bilgisayarınıza indirdiğiniz(Podcast, DjCast, VideoCast Vs..) malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

 9. Üyelik İptali ve Verilerin Silinmesi

Kullanıcı PowerApp üyeliğini sonlandırmak ve kayıtlı tüm bilgilerinin kalıcı olarak silinmesini https://www.powerapp.com.tr/profile/ adresi üzerinden sayfadaki "Hesabımı sil" bölümüne tıklayarak yada PowerApp mobil uygulaması içinden gerçekleştirebilir... Kullanıcı profili ile birlikte favorileri, takipçileri, takip ettikleri ve oluşturduğun çalma listeleri silinecek. Bu işlem geri alınamaz ve hesap kurtarılamayacak şekilde silinir.

 10. Değişiklikler

PowerApp, işbu Kullanım Şartları'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, yeni Kullanım Şartları'nın "www.powerapp.com.tr" sitesine eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

1.Power App gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

PowerApp, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 Sayılı Kanun") ve ilgili mevzuattan doğan yasal yükümlülüğü çerçevesinde, kullanıcılarının kişisel bilgi ve verilerini ("Kişisel Veri") yarışma, kampanyalarımız,  iletişim çalışmalarımız, müzik araştırması promosyon kapsamında talep edebilir. Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. PowerApp ile paylaştığınız kişisel veriler, işbu Gizlilik Haklarınız'ın kabulü ile vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden, PowerApp tarafından gerekli tedbirler alınarak işlenir ve saklanır. PowerApp'e tarafınızca verilen Kişisel Veri'leriniz kullanılabilir ve powerapp.com.tr'in yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi ve belge gönderilebilir.

Üyelik Sözleşmesi kapsamında yazılı olarak verdiği  tüm kişisel verilerinin; Power Şirketi tarafından, 07 Nisan 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, yarışmalara katılım, Kampanyalarımız,  iletişim çalışmalarımız, müzik araştırması hediye çeklerinin ve yarışma ödüllerinin gerçekleştirilmesi ile analiz yapılması ve benzeri amaçlar için işlenmesine ve söz konusu veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Power  Şirketler Topluluğunun ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi ile yalnızca veri işleme amacının gerektirdiği, ödül ve yarışmalara ilişkin kazanılan ödülleri yerine getirme ve/veya arşivleme amacı ve sunulan hizmetin gerektirdiği durumlar dahil Power ve iştiraklerinin ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerinin aktarılmasını gerektirdiği tüm durumlarda üçüncü kişi iş ortakları, hizmet / destek / danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar / şirketler, tedarikçiler, tüm Power iştiraklerinin ortakları, şirket yetkilileri, bankalar, fonlar, şirketler ve sair üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmasına; (i) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinin işleme amacını ve verilerinin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve (v) kişisel verileri eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme ve (vi) kişisel verilerinin Kanun'a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda tazminat talep etme haklarını saklı tutmak kaydıyla, açık şekilde rıza verdiğini kabul ve beyan etmektesiniz.

Eğer 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair düzenlemeler çerçevesinde, işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, işletme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı konuları hakkında bilgi almak, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi yönünde talepte bulunmak ister veya Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, KVK Komitesi tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35/1 34662 Üsküdar - İstanbul adresine veya güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile kvkk@powergroup.com.tr adresine yapılabilecektir.

 Kişisel Verileri işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Bu durumlarda sorunun çözülmesi veya tarafınıza gerekli bilginin verilmesi için ticari açıdan mantıklı tüm çaba 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde PowerApp tarafından sarf edilir 

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine 'cookie' adında bir metin dosyası yerleştirilebilir. Cookie'nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site'nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site'ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.

4. İzinsiz kullanım hallerinde ihbar ve bildirim

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ile ilgili ihbar ve bildirimler info@powergroup.com.tr adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında PowerApp derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.

 

 

5.Uygulanacak hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) PowerApp tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili kılınmıştır.

 6.Değişiklikler

PowerApp, işbu Gizlilik Hakları'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, yeni Gizlilik Hakları'nın "www.powerapp.com.tr" sitesine eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

BSN Radyo Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

ALTUNİZADE MAH. KUŞBAKIŞI CAD. NO:35/1

ÜSKÜDAR/İSTANBUL

ÜSKÜDAR VD. - 922 003 5776

MERSİS NO: 0-9220-0357-7600012

TEL: 0216-554 04 00