EMNİYET'İN GÖRÜNTÜ KAYDI YASAĞI GENELGESİNE İPTAL
Türkiye'den Haberler
22 Mayıs 2024 06:48

Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin genelgesinin iptaline karar verdi. Genelge ile toplumsal olaylarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin görüntülerinin alınması yasaklanmıştı. Yeni kararı İçişleri Bakanlığı ilgili kararı il ve ilçe emniyet müdürlüklerine duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, genelgeyi 27 Nisan 2021'de yayımladı. Genelge polislerin kamusal alanda 'görevlerini yaparken' ses ve görüntü kaydının alınmamasını içeriyordu. Bunun üzerine genelge iptal talebiyle yargıya taşındı. Danıştay 10. Dairesi, yasal dayanağı sorgulanan genelge hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı verdi. Danıştay, genelgeyle basın özgürlüğünü kısıtlayıcı yönde yasa koyucu yerine kural ve sınırlamalar getirmeye çalıştığına vurgu yaptı. Genelgeyi anayasaya aykırı buldu. Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği, yasama yetkisinin de Meclis olduğu ifade edildi.