GİB'DEN YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNE YAKIN TAKİP
Türkiye'den Haberler
3 Nisan 2024 11:38

 

Analiz ve denetim çalışmalarıyla yurt dışından faiz, repo ve kar payı gibi gelir sağlayanları tespit eden Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 Nisan Cuma gününe kadar bunların beyanında bulunmayanlara idari yaptırım uygulanmaya başlanacak.Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler nedeniyle elde edilen kar payı, faiz ve benzeri gelirler, menkul sermaye gelirleri kapsamında sayılıyor.Menkul sermaye gelirleri, elde edilen gelirin mahiyeti, tutarı ve tevkifata (kesinti) tabi olup olmaması gibi hususlar dikkate alınarak beyan ediliyor.Bankalardan elde edilen mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından ödenen kar paylarında tevkifat olarak nihai vergileme yapılıyor. Bu nedenle gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmuyor.Tüm vergi türlerinden yükümlülüğü olan tam mükellef şirketlerden elde edilen kar paylarının 150 bin lirayı aşması halinde, bunlar için beyanname verilmesi gerekiyor.Diğer taraftan, yurt dışından elde edilen faiz, repo ve kar payı gibi gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşması halinde, bu gelirlerin tamamının beyan zorunluluğu bulunuyor.