KİT'LER YATIRIM PROGRAMINDAKİ PROJELER İÇİN TAHVİL İHRAÇ EDEBİLECEK
Türkiye'den Haberler
12 Şubat 2024 09:45


Mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin yurt içi piyasalardan yapacakları tahvil ihraçlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte değişiklik yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin 10 Şubat tarihli sayısında yayımlandı. Düzenlemeye göre, KİT'ler tahvil ihracı için projenin yıllık kamu yatırım programıyla ilişkisi kurulduktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na izin başvurusu yapılabilecek. Tahvil ihracı için verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemeyecek. Yapılacak tahvil ihraçlarında kanunla öngörülen borç stoku limitleri içinde kalınması esas olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracıyla gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınacak. Tahvil ihraçlarına ilişkin belirlenen esaslar, mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları bakımından kıyasen uygulanacak.